Terug naar overzicht

Hbo dreigt studenten eerder weg te sturen vanwege bezuinigingen

In reactie op de onderwijsbegroting heeft de HBO-raad gedreigd meer studenten eerder van school te sturen. Dat gebruik van het bindend studie-advies om begrotingsproblemen op te lossen is bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in het verkeerde keelgat geschoten.

Wat de ene hand geeft, neemt de andere weer terug. Dat concludeert de HBO-raad uit de ontwerpbegroting voor 2003. Weliswaar krijgt het hbo meer geld omdat er meer studenten komen, maar door een opeenstapeling van bezuinigingen gaat ongeveer hetzelfde bedrag weer van het budget af.
‘Het kabinet moet keuzes maken’, meent Duco Adema, woordvoerder van de HBO-raad. ‘Misschien moet het collegegeld drastisch worden verhoogd. Een andere oplossing kan zijn dat de overheid voor studenten maar één bacheloropleiding bekostigt. Als het kabinet niet kiest, zullen hogescholen worden gedwongen meer studenten eerder weg te sturen.’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) meent dat de HBO-raad zich met zijn reactie tegen de student keert in plaats van de bezuinigingen te bekritiseren. LSVb-voorzitter Noortje van de Meij: ‘Voor iedere student die het hbo na een jaar wegstuurt, krijgen ze van de overheid één jaar en drie maanden betaald. De hbo-instellingen geven hiermee toe dat het bindend studieadvies louter een bezuinigingsmaatregel is.’
Overigens krijgt het hbo voor elke student die zich voortijdig uitschrijft, één jaar en drie maanden uitgekeerd, ook als dat bijvoorbeeld na vier jaar gebeurt.

De universiteitenvereniging VSNU is milder in haar commentaar dan de HBO-raad. De bezuinigingen ‘vallen niet te rijmen met de hoge verwachtingen rond de invoering van de bachelor-masterstructuur’ en de begroting biedt ‘weinig houvast’ voor de ambities rond de kenniseconomie. Maar de VSNU noemt de plannen voor deregulering ‘veelbelovend’ en ziet de wijzigingen in het bekostigingsstelsel ‘met belangstelling tegemoet’. Verder nauwelijks krachttermen. De universiteiten hoeven dan ook procentueel de helft minder te bezuinigen dan het hbo. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?