Terug naar overzicht

HBO-raad sluit overeenkomst met Vietnam

De HBO-raad heeft met het ministerie van Onderwijs van Vietnam een samenwerkingscontract gesloten. Gisteren zetten de Vietnamese minister van Onderwijs Nguyen Minh Hien en de voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse hun handtekening.
De overeenkomst is erop gericht Nederlandse hogescholen te laten helpen bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Vietnam. De interesse van dat land gaat vooral uit naar de manier waarop Nederlandse hogescholen de samenwerking met het bedrijfsleven vormgeven, en naar de verschillende leerwegen in het hbo.
Vietnam kampt met een tekort aan opleidingsplaatsen voor studenten in het hoger onderwijs. Van de 850.000 schoolverlaters kunnen er slechts 170.000 vervolgonderwijs volgen. De vaardigheden van de afgestudeerden zijn overwegend theoretisch en sluiten niet altijd aan op de vraag van de arbeidsmarkt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?