Terug naar overzicht

Hogeschool betaalt tekorten academies

De tekorten op de begroting van drie academies over het jaar 2001 worden door de Hogeschool ’s-Hertogenbosch aangevuld. Dit heeft Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur gisteren tijdens de vergadering van de Hogeschoolraad verklaard. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim één miljoen gulden.

Uit de jaarrekening 2001 blijkt dat de Academie voor Gedrag en Maatschappij (AGM) een tekort heeft van ruim 550 duizend gulden. De Academie voor Financieel Management (AFM) heeft een gat van bijna 2,7 ton terwijl de Akademie voor Kunst en Vormgeving voor meer dan 2 ton in de rode cijfers staat.
De tekorten zijn ontstaan door de veranderende bekostiging in verband met de gevormde academies. De directies van de academies kregen pas in een laat stadium zicht op de financiële situatie. Als concrete oorzaken van de tekorten noemde Van Kalmthout de start van nieuwe opleidingen bij AGM en AFM en het afschaffen van vernieuwingsgelden door het ministerie bij de Kunstakademie. Onduidelijkheid over de verdeling van de lasten bij de opleiding Social Work, een samenwerkingsproject tussen de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant, speelde de AGM ook parten.
Een onderzoek door een extern bureau heeft tot verbeteracties voor het jaar 2002 geleid, zei Van Kalmthout. Zo verschijnen er voortaan maandelijkse rapportages over de exploitatie. Als academies te veel geld opmaken, laat de Raad van Bestuur van zich horen. Op de vraag uit de Hogeschoolraad of dit nu al het geval is, zei Van Kalmthout: ‘Er zijn een of twee academies die op dit moment buiten het budget treden en die krijgen een waarschuwing.’ Welke academies dat zijn, wilde hij niet zeggen.
Als academies toch tekorten laten zien over het jaar 2002, dan is onduidelijk hoe de Raad van Bestuur zich gaat opstellen. Wellicht dat aangevraagde projecten niet worden goedgekeurd of dat de betreffende academie onder toezicht komt te staan, zei Van Kalmthout. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?