Terug naar overzicht

Hogeschoolraad eist intrekking 50-euro regeling

Op initiatief van de studentenfractie zal de Hogeschoolraad (HSR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch de Raad van Bestuur vragen de 50-euro maatregel in te trekken. Sinds dit schooljaar kunnen studenten die zich te laat aanmelden voor tentamens, alsnog meedoen als zij 50 euro betalen. De regel is volgens de medezeggenschapsraad niet rechtsgeldig omdat deze in de meeste onderwijs- en examenregelingen niet is vermeld en omdat zij niet aan de HSR is voorgelegd.

De studentleden in de Hogeschoolraad hebben veel negatieve reacties van studenten gekregen, zo zeiden zij gisteren tijdens de vergadering. Veel studenten zijn het er wel mee eens dat er een uniforme regeling voor alle studenten komt, maar zij vinden het bedrag van 50 euro te hoog. De Hogeschoolraad zal deze week in een brief aan de Raad van Bestuur vragen de maatregel alsnog ter goedkeuring voor te leggen. Tevens wil de raad een financiële onderbouwing van het bedrag van 50 euro. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?