Terug naar overzicht

Opleidingen P&A en MER vinden elkaar

De Gamma-opleiding Personeel & Arbeid (P&A) en de HEAO-opleiding Management Economie & Recht (MER) hebben elkaar gevonden. Vanaf 2004 vormen ze, als alles volgens plan verloopt, samen één cluster. Dat hebben de directies van de Faculteit Gamma en de Faculteit Economie & Management bekend gemaakt.

P&A heeft zich de laatste jaren, gedreven door ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, steeds meer ontwikkeld als een management-vak. Elders in het land hebben al meerdere P&A-opleidingen met MER-opleidingen clusters gevormd, onder andere in de zusterinstelling Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Aan de Hogeschool Brabant raakte die beweging het afgelopen jaar in een stroomversnelling doordat de Faculteit Gamma een cluster-indeling van haar opleidingen ter hand nam. ‘Daarbij bleef P&A eigenlijk als aparte opleiding over’, zegt faculteitsdirecteur Gerton Heijne.
Heijne ziet de ontwikkeling niet als een afkalving van ‘zijn’ faculteit: ‘Het gaat om het belang van de hogeschool en om het belang van de studenten.’ De studenten hebben volgens Heijne en zijn collega Jef Bückers van de HEAO baat bij de bundeling. De keuzemogelijkheden in de gemeenschappelijke propedeuse van P&A-studenten en HEAO-studenten worden door de maatregel immers verruimd. Maar er zit een keerzijde aan. Het kan zijn, dat studenten die opzien tegen heao-achtige vakken als boekhouden straks zullen aarzelen om aan P&A te beginnen.

De twee directeuren benadrukken dat de besluitvorming uitzonderlijk vlot en in een zeer positieve sfeer is verlopen. De twee opleidingshoofden hebben hard aan het plan getrokken, en men rekent op brede steun onder de betrokken medewerkers. Er komt nog een inspraakronde. Als de kogel door de kerk is zullen P&A en MER gezamenlijk het curriculum vormgeven.
Vooruitlopend op de bundeling zullen al in het komende studiejaar 2003-2004 de eerstejaars P&A aanschuiven bij de gemeenschappelijke propedeuse van de HEAO. Er komt een P&A-variant van het curriculum naast de bestaande HEAO-varianten. Hoe die er precies gaan uitzien hangt mede af van de nieuwe vormgeving van de HEAO-propedeuse. Gedacht wordt aan twee of drie gemeenschappelijke kwartalen, afgerond met opleidingsspecifiek deel in de resterende tijd van het jaar.
Of P&A ooit deel zal uitmaken van de HEAO staat niet vast. Binnen de Stichting Brabantse Hogescholen worden plannen uitgebroed om tot een herstructurering van de opleidingen te komen. Dat kan betekenen, dat de faculteiten plaats zullen maken voor een andere indeling. Momenteel wordt gesproken over eenheden van om en nabij de duizend studenten, voorlopig aangeduid met de Engelse term ‘schools’. De bundeling van P&A en MER zou zo’n ‘school’ kunnen vormen.
Tot aan de clustering in september 2004 blijft P&A in ieder geval bij de Faculteit Gamma horen. Dat betekent dat de Gamma-directie verantwoordelijk is voor de financiën, het personeel, en het curriculum. De reorganisatie waarin Gamma zich momenteel bevindt zal dus niet door de voorgenomen verbintenis met de HEAO-opleiding aan P&A voorbijgaan. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?