Terug naar overzicht

Studentenbonden fulmineren tegen kabinetsplannen

De studentenbonden zijn boos over de eerste onderwijsbegroting van het kabinet Balkenende.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ‘verbijsterd’ door de begroting en vreest hoge collegegelden. Voorzitter Linda van Beek: ‘Hoge collegegelden werpen financiële drempels op. Je kunt niet riskeren een studie te doen als je toekomst onzeker is, zeker niet met economische tegenwind. Bovendien zijn studenten met minder draagkrachtige ouders huiverig om te lenen.’
Ook het vouchersysteem, waarbij de student met een soort strippenkaart zelf bij de instellingen onderwijs inkoopt, kan de goedkeuring van Van Beek niet wegdragen. ‘Als je twee studies doet, is je strippenkaart twee keer zo snel op. Vraaggericht onderwijs is mooi, maar dat kun je ook in andere stelsels verwerken.’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vraagt zich af of de begroting geen proefballon is. ‘De student wordt van deze plannen hoe dan ook de dupe’, zegt LSVb-voorzitter Noortje van der Meij, ‘want de bezuinigingen zijn niet gespecificeerd. We hebben er geen goed woord voor over.’

Waar de LSVB en het ISO wel een goed woord voor overhebben, is de mogelijke invoering van studietaks. De studietaks houdt in dat de student na zijn studie een deel van zijn beurs via de belasting terugbetaalt. De voordelen van die taks zouden zijn dat studenten minder afhankelijk zijn van hun ouders en dat ze later, wanneer ze onverhoopt geen hoog salaris krijgen, de beurs naar draagkracht kunnen terugbetalen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?