Terug naar overzicht

‘TU Delft vermoordt de Nederlandse taal’

De Technische Universiteit Delft pleegt een ‘moord-op-termijn’ op de Nederlandse taal. Dat zegt de Stichting Natuurlijk Nederlands. Zij heeft een klacht ingediend bij de nationale ombudsman.
‘Het gevaar is dat het Nederlands als volwaardige cultuurtaal vedwijnt’, zegt interim-voorzitter Arno Schrauwers, ‘Universiteiten gedragen zich steeds meer als bedrijven. We vinden het vreselijk om buitenlanders met onze taal te besmetten, maar buitenlandse studenten leveren geld op. Dus praten we Engels. Dat is een heel provinciale gedachte. Delft had vroeger een goed taleninstituut waar buitenlandse studenten snel Nederlands konden leren.’
De website, pardon: webstek, van de Technische Universiteit barst overigens van de Engelse termen. De strategienota heet Engineering the future, grensverleggend onderzoek is een must, Delft moet – om een leidende universiteit te blijven – run fast to stand still en de speerpunten van het beleid staan er in het Engels. ‘Maar er bestaat geen wet die dát verbied’, zegt Schrauwer.

De meeste universiteiten bieden tegenwoordig veel onderwijs in het Engels aan. Delft is tamelijk willekeurig uitgekozen, want de aanklacht had feitelijk tegen elke onderwijsinstelling kunnen worden ingediend, erkent de stichting.

Karen Collet, woordvoerder van de universiteit Delft, reageert laconiek. ‘We moeten wel. Engels is de internationale voertaal. Het bachelor-masterstelsel is erop gericht dat studenten uit de hele wereld gemakkelijk in kunnen stromen en bovendien doen we aan internationale peer reviews mee. De regel is dat het onderwijs in principe in het Nederlands gegeven moet worden, tenzij er een gedragscode is die uitlegt waarom je daarvan afwijkt. Wij hebben zo’n gedragscode.’

‘De uitzondering mag niet de regel wegvagen’, aldus Schrauwers, ‘Toen Ritzen voorstelde om het Engels de voertaal te maken, kwam de Tweede Kamer in opstand. Nu lijken de universiteiten alsnog op het Engels over te stappen. Je kunt de wet op het hoger onderwijs natuurlijk terzijde schuiven, maar dan wil ik dat horen. Delft heeft zelfs wegwijzers in het Engels.’

De nationale ombudsman heeft de klacht inmiddels terugverwezen naar de stichting, omdat die eerst bij de TU Delft de klacht moet indienen. De stichting beweert dat al te hebben gedaan, ‘maar we hebben geen antwoord gekregen’.
Het ministerie laat weten dat Engels in het hoger onderwijs ‘gewoon mag’. De Stichting Natuurlijk Nederlands is eventueel bereid naar de rechter stappen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?