Terug naar overzicht

Vijf studenten mogen hun zegje doen op studiedag ‘studentgerichtheid’

Vijf studenten van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch hebben vanmorgen tijdens een studiedag voor medewerkers kritische stellingen gepresenteerd. Het thema van de jaarlijkse onderwijsdag van de Stichting Brabantse Hogescholen luidt deze keer ‘De Studentgerichte Hogeschool’.
De studenten rageerden daarop met de stelling: ‘De hogeschool weet niet wat studentgericht is’. De studenten illustreerden hun statement met voorbeelden over tekorten in computerfaciliteiten, gebrekkige informatievoorziening, klachten over de beoordeling en de onduidelijke rol van de tutor in het onderwijs.
De inbreng leidde bij medewerkers soms tot defensieve reacties. Zoals: ‘Als je niet weet wat de rol van de tutor is heb je het boek niet goed bestudeerd.’ Op andere opmerkingen kregen de studenten gelijk uit de zaal en werden maatregelen ter verbetering voorgesteld. Zo kwam van de kant van de medewerkers naar voren, dat de hogeschool zou moeten streven naar een scheiding van lesgeven en beoordelen. Met een ‘assessment centre’ zou je een meer objectieve beoordeling kunnen realiseren.
De inbreng van de studenten werd met een warm applaus beloond. Maar een van de studenten, Bart van Berkel van bouwkundeopleiding in Tilburg, liet weten dat de schaarse inbreng van vijf studenten gedurende een half uur hem nog veel te weinig was. ‘Ook dat bewijst dat de hogeschool niet weet wat studentgericht is.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?