Terug naar overzicht

12 november actiedag tegen onderwijsbezuinigingen

‘Platform 12 november’ roept studenten en docenten op om, voor één dag, de brui te geven aan hun opleiding. De staking moet er samen met het manifest ‘Niet verhandelen maar investeren’ voor zorgen dat de regering de onderwijsbegroting herziet. Het manifest wordt dinsdag 12 november aangeboden aan staatssecretaris Nijs.
‘Wij roepen alle betrokkenen op zich solidair te verklaren om de onafhankelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het Hoger Onderwijs op lange termijn te garanderen.’ aldus deelnemers van het Platform.
De actiedag is gepland vlak voordat de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandelt. Op de site van het platform, www.12november.nl, kan iedereen het manifest ondertekenen.
Platform 12 november is een initiatief van studenten die elkaar tegenkwamen tijdens een nauwelijks opgemerkte demonstratie op Prinsjesdag in Den Haag. Ze besloten dat er een andere, grondiger aanpak nodig was. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) ondersteunt het Platform.
De komende drie jaar wordt er voor 358 miljoen euro bezuinigd op het hoger onderwijs. Platform 12 november en de LSVb zijn bang dat de student moet opdraaien voor de tekorten die ontstaan.
Via collegegelddifferentiatie bijvoorbeeld. Als dat plan erdoor komt, mogen instellingen voor meer categorieën inschrijvingen dan nu zelf de hoogte van het collegegeld bepalen. Dat zal naar wordt gevreesd uitdraaien op hogere tarieven.
De actievoerders protesteren ook tegen de groeiende invloed die Nijs aan het bedrijfsleven wil geven. ‘Onderwijs is geen product dat op de vrije markt verhandeld moet worden, maar een publieke voorziening’, vinden zij. (IG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?