Terug naar overzicht

‘Allochtone leerlingen ambitieuzer’

Autochtonen gaan na de middelbare school soms een jaartje naar Australië. Allochtone leerlingen willen daarentegen meer dan autochtone leerlingen direct doorstromen naar het hoger onderwijs. Ze zouden ambitieuzer zijn.
Leerlingen met een buitenlandse achtergrond verwachten een betere kans op een baan en een hoger inkomen als ze direct gaan studeren. Daarom zullen ze er niet zo snel een jaartje tussenuit gaan. Die verwachting staat in de Studie Keuze Monitor 2002.

De ambitie van allochtonen heeft zijn weerslag in hun studiekeuze. Slechts drie procent van de allochtonen is van plan voor een leraaropleiding te kiezen. Van de leerlingen die hun wortels in Nederland hebben, wil elf procent het onderwijs in.
‘Laten we eerlijk zijn: het onderwijs kampt met een imagoprobleem’, zegt Zeki Arslan, onderwijsmedewerker van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, ‘Allochtonen die gaan studeren, zijn vaak doorzetters. Drie van de tien allochtonen valt op de middelbare school immers af. Wie overblijft, wil kans maken op een goede baan. Die denkt dan niet aan de pabo.’
Het zou overigens goed zijn als er meer allochtone onderwijzers kwamen, meent Arslan. ‘Pedagogische opleidingen moeten zich meer profileren. We kampen met een lerarentekort en leerachterstanden. De opleidingen moeten kijken waarom ze onder allochtonen zo veel studenten mislopen.’
Bij economische studies zijn de cijfers omgekeerd. Waar slechts één op de vier autochtonen heil ziet in opleidingen als small business, management of economie, willen twee op de vijf allochtonen een dergelijke studie doen. In het wetenschappelijk onderwijs geldt iets soortgelijks. Eén op de zeven autochtone leerlingen wil economie studeren, terwijl dat bij allochtonen iets meer dan één op de vijf is. ‘Economische studies leveren goede perspectieven op. Je kunt bijvoorbeeld een eigen zaak beginnen’, zegt Arslan.
Als allochtonen níet verwachten verder te studeren, komt dat vaker doordat hun vrienden ook niet gaan studeren, aldus de monitor. Zij zijn hierin sterker te beïnvloeden dan autochtonen. Arslan denkt dat dat gedeeltelijk komt door de sterkere groepscultuur onder allochtonen. ‘Maar je moet ook niet vergeten dat veel jongeren uit arme gezinnen komen. De arbeidsmarkt lonkt dan al snel. Bovendien hebben Turken de laatste jaren in het midden- en kleinbedrijf een inhaalslag gemaakt. Het zou me niet verbazen als veel van de jongeren die niet doorstuderen, in de zaak van hun ouders gaan werken.’

De monitor is het grootste jaarlijkse scholierenonderzoek van Nederland. Zestienduizend leerlingen vulden dit jaar het vragenformulier in. Daarmee geven de uitkomsten een redelijke voorspelling van de te verwachten instroom in het hoger onderwijs. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?