Terug naar overzicht

Bouwtraject Hogeschool Brabant ‘zorgelijk’

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) maakt zich ‘grote zorgen’ over problemen rond de huisvestingsplannen van de Hogeschool Brabant. Vorige week werd bekend dat de hogeschool gebroken heeft met Twynstra Gudde, dat als adviesbureau bij de plannenmakerij optrad.
De zorgen gaan vooral uit naar de miscalculatie van de bouwkosten, een van de redenen waarom de verbintenis met het bureau is beëindigd. Op basis van die berekeningen ging de GMR december vorig jaar akkoord met het Functioneel Plan van Eisen.
Volgens een contra-expertise door een ander bureau, Peritas, zouden de beoogde nieuw- en vernieuwbouwplannen echter zo’n twintig procent duurder uitkomen dan door Twynstra Gudde berekend.
De GMR is nu bang dat dat ten koste van de kwaliteit zal gaan. Er is een bedrag van 72,6 miljoen euro voor het bouwtraject uitgetrokken, maar dat zou een maximum budget zijn. Tegelijk is als uitgangspunt gekozen voor ‘klein maar fijn’: minimale oppervlakte en bovengemiddelde kwaliteit. Nieuwe manieren van onderwijs geven, die minder beslag op de ruimte leggen, zouden dat mogelijk moeten maken. Nu de kosten hoger uitvallen, dreigt dat ten koste te gaan van de kwaliteit, omdat op het krappe aantal vierkante meters nauwelijks meer kan worden beknibbeld.

Intussen wordt naarstig gezocht naar een nieuw adviesbureau. Wim Doors, portefeuillehouder in de Raad van Bestuur voor het bouwtraject, heeft toegezegd, dat het Functioneel Plan van Eisen na herziening opnieuw aan de GMR ter instemming wordt voorgelegd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?