Terug naar overzicht

HEAO schaft vergoeding voor afstudeeropdrachten af

De HEAO schaft de vergoeding die bedrijven moeten betalen voor afstudeeropdrachten af. De afgelopen jaren is de faculteit er regelmatig door bedrijven, studenten- en werkgeversorganisaties op gewezen dat zij de gedragscode van de HBO-raad voor stages niet respecteerde.
Desondanks hield de faculteit de zogenaamde 2500-guldenregeling (nu 1135 euro) in stand. Argument hiervoor was dat de HEAO het geld hard nodig had. Bovendien werd de regeling door veel bedrijven wel geaccepteerd en was het daarom niet nodig hem af te schaffen.
De vermeende fraude die begin dit jaar aan het licht kwam, heeft de directie van de HEAO doen besluiten om de vergoeding voor afstudeeropdrachten af te schaffen. Met ingang van het tweede kwartaal van dit schooljaar wordt er geen vergoeding meer gevraagd aan bedrijven. ‘We willen voorkomen dat het lijkt of wij alle regels aan onze laars lappen’, zegt HEAO-directeur Jef Bückers.
De HEAO heeft altijd gezegd dat de begeleiding van de afstudeerstages intensiever is dan gebruikelijk en dat dat de vergoeding rechtvaardigde. Bij bedrijven leverde dit vaak onbegrip op, omdat het niet duidelijk was of een docent de student echt meer begeleidde.
Als een bedrijf weigerde te betalen, dan was de student daarvan de dupe. Die zag dan de afstudeeropdracht aan zijn neus voorbij gaan. Vorig jaar nog klaagde een student bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat enkele studenten zelf de 2500 gulden hadden betaald, omdat het bedrijf waar zij hun afstudeeropdracht wilden doen, weigerde te betalen. Hij haalde hiermee de VARA-radio. Jef Bückers zei te betreuren dat studenten het bedrag zelf betaald hadden.
Bückers geeft aan dat bedrijven die niet wilden betalen voor de afstudeerder, er ook iets anders tegenover konden stellen in de vorm van sponsoring of een gastdocent. ‘Bij bedrijven die echt niet konden betalen, ging de afstudeeropdracht toch door. Bij grote bedrijven als Philips, die genoeg geld hebben, niet’, zegt Bückers.
Nu de geldstroom van de afstudeeropdrachten wegvalt, moet er gezocht worden naar alternatieven. De HEAO wil samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven om te komen tot een ‘kennistransfer’. ‘We gaan binnenkort inventariseren op welke manieren er al samengewerkt wordt met bedrijven, welke nieuwe ideeën er zijn en hoe we daar een prijskaartje aan kunnen hangen’, zegt Bückers.
Op korte termijn zal het wegvallen van de afstudeervergoeding, een bedrag van 250.000 euro, leiden tot financiële problemen. In 2003 zal sowieso bezuinigd moeten worden. ‘Wij plaatsen kanttekeningen bij de manier waarop het budget van de hogeschool over de faculteiten verdeeld wordt en pleiten voor een rechtvaardigere verdeling. Elke faculteit zou een zelfde bedrag per student moeten krijgen’, meent Bückers.
Nu er door de hele hogeschool volgend jaar bezuinigd moet worden, komt het afschaffen van de afstudeervergoeding hard aan. ‘We konden het niet meer uitstellen, dat hebben we al te lang gedaan. We hebben er al zo vaak discussie over gehad.’ (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?