Terug naar overzicht

Hevo onderzoekt verbouwing hogeschool

Het bedrijf Hevo Bouwmanagement gaat in opdracht van de Stichting Brabantse Hogescholen onderzoeken hoe het gebouw van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch moet worden verbouwd. Door het toenemend aantal studenten en het veranderend onderwijs, waarbij meer in kleine groepjes wordt gewerkt, voldoet het huidige gebouw niet meer.
Het onderzoek moet aangeven hoe het onderwijs er in de toekomst zal uitzien en hoe de huisvesting hierop moet aansluiten. Daarbij wordt rekening gehouden met het toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologieën en trends als het inzetten van ruimten voor meerdere doelen. De eindrapportage van het huisvestingsonderzoek wordt eind november 2002 verwacht.
Projectleider vanuit de hogeschool is Marius Wijnakker, voorheen directeur van de Academie Bouwkunde en Civiele Techniek. Als extern projectmanager is de J. Heijboer van Hevo Bouwmanagement aangesteld. Verder is er een kleine stuurgroep en een breed samengestelde projectgroep met vertegenwoordigers van de academies, diensten, studentenraden en medezeggenschapsraad in het leven geroepen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?