Terug naar overzicht

HMR: parkeerproblemen onderzoeken

De Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) wil dat de Raad van Bestuur de parkeerproblemen bij de Hogeschool ’s-Hertogenbosch aanpakt. De medezeggenschapsraad roept het bestuur op drie opties te onderzoeken.

Als mogelijkheden die het gebrek aan parkeerplaatsen zouden kunnen oplossen, worden genoemd: extra parkeerplaatsen aanleggen achter het gebouw van de Akademie voor Kunst en Vormgeving, parkeergelegenheid creëren op het grasveld achter het gebouw van de hogeschool en de shuttle-bus van het transferium via de hogeschool laten rijden.
In maart is het gebrek aan parkeerplaatsen tijdens de vergadering van de HMR ook aan de orde geweest. De Raad van Bestuur heeft het onderwerp enkele jaren geleden bij de gemeente aangekaart en ook een half jaar geleden is het te berde gebracht. Tot nu toe zonder concreet resultaat.
Met de oproep tot een onderzoek maakt de HMR gebruik van het initiatiefrecht. De Raad van Bestuur moet volgens het reglement binnen twee maanden reageren. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?