Terug naar overzicht

Hoger beroep in zaak communicatiewetenschappen UvA

De Belangenvereniging Communicatiewetenschappen Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de UvA. Zij meent dat zij recht heeft op een schadevergoeding wegens wanprestatie van de opleiding communicatiewetenschappen.
‘Het gaat om langdurige, ernstige tekortkomingen van de opleiding’, zegt advocaat Arthur Kaspers. Hij vertegenwoordigt de groep van eenendertig studenten en ouders die de Universiteit van Amsterdam in oktober 2000 voor de rechter sleepten. ‘De rechter heeft zijn oordeel gebaseerd op een zin uit het visitatierapport waarin staat dat de afgestudeerden met recht de doctorandustitel dragen. Dat vinden wij te dun.’

De minister had de opleiding communicatiewetenschappen een waarschuwing gegeven na een vernietigend visitatierapport. De opleiding had geen kwaliteit geleverd, concludeerden de aanklagers, en dus moest de UvA het door studenten en ouders geïnvesteerde geld teruggeven.
De rechtbank was afgelopen mei echter van mening dat de instelling haar verplichtingen weldegelijk is nagekomen. Wel hield de rechtbank het voor mogelijk dat studenten door een tekort aan scriptiebegeleiders studievertraging hadden opgelopen.

Een uitspraak in het voordeel van de belangengroep zou voor het onderwijs verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Er zou juris prudentie zijn geschapen die toekomstige schadeclaims vereenvoudigt. Instellingen zouden daardoor negatieve beoordelingen van de Onderwijsinspectie in hun portemonnee kunnen gaan voelen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?