Terug naar overzicht

Hogescholen kruipen uit het dal

Veel hogescholen kruipen steeds verder uit het dal waarin zij in financieel opzicht zaten. Weliswaar sloten acht van de vijftig hogescholen vorig jaar nog af met een tekort. Maar het hbo als geheel hield in totaal 55 miljoen euro over.
Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen over 2001, uitgevoerd door de redacties van HBO-Journaal en Academia. Sinds het dieptepunt van 1998 gaat het steeds beter met de hogescholen, zo blijkt uit die analyse. In dat jaar kwamen de gezamenlijke hogescholen dertien miljoen euro tekort en eindigden maar liefst 29 hogescholen in de rode cijfers.

Na dat crisisjaar hebben de hogescholen de weg omhoog gevonden. In 1999 sloten vijftien hogescholen het boekjaar af met een tekort, in 2000 twaalf, en vorig jaar dus nog maar acht. In 1998 dreigde zelfs voor zes hogescholen een faillissement, vorig jaar was die dreiging er voor geen enkele hogeschool.
Vier hogescholen hebben niet alleen te maken met een tekort op hun exploitatie, maar staan er ook wat betreft de omvang van hun vermogen slecht voor. Dat zijn de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Holland, de agrarische lerarenopleiding Stoas en de antroposofische hogeschool Helicon.
Grote zorgen lijken die vier zich echter niet te hoeven maken. Stoas en Helicon twee zijn aan het saneren. De Hogeschool Holland is inmiddels opgenomen in fusiegigant Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam zegt in het lopende jaar alweer uit de rode cijfers te komen.

Ook de Hogeschool Brabant sloot het vorig jaar positief af, zij het dat een deel van het positieve saldo werd veroorzaakt door een eenmalige boekhoudkundige aanpassing. Intussen zijn de vooruitzichten voor de Hogeschool Brabant een stuk somberder geworden, onder andere doordat opvallend veel minder nieuwe studenten worden geworven dan elders in het hbo. Beter gaat het met de partnerinstelling Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, die naast goede financiële resultaten in de afgelopen jaren ook relatief gunstige vooruitzichten heeft heeft.
Toekomstramingen zijn niet in de metingen van HBO-Journaal en Academia opgenomen. (HO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?