Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad bekritiseert Raad van Bestuur over ‘vermeende fraude’

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vindt het bestuurlijk handelen rond de dubieuze inschrijvingspraktijken die afgelopen jaar bij de Hogeschool Brabant aan het licht zijn gekomen ’te bekritiseren’. Dit ondanks de conclusie van enkele deskundigenrapporten dat van frauduleus handelen in strafrechtelijke zin geen sprake is.

In een brief die vandaag aan het bestuur is gestuurd gaat de GMR op een aantal van de omstreden praktijken in. Geconstateerd wordt dat sommige inschrijvingen dubieus zijn geweest. Genoemd worden ‘de trucs en bedachte constructies zoals het inschrijven van studenten door anderen dan de student zelf’ en ‘dubbele’ inschrijvingen. ‘Deze feiten zijn blijkbaar niet frauduleus volgens de acacountants en juristen’, luidt de toevoeging.
De GMR stelt verder vast dat ‘bepaalde trajecten zijn ontstaan omdat er geld verdiend kon worden, met name omdat de omvang van het verstrekte onderwijs niet in relatie stond met de ontvangen vergoeding’. Bovendien ontbrak het aan controle, doordat in strijd met de regels opleidingscommissies, examencommissies en medezeggenschapsraden buiten de constructies werden gehouden.
Vrijstellingen speelden bij de constructies een grote rol. De GMR wil weten of opleidingshoofden zelf die vrijstellingen goedkeurden. In dat geval zou in strijd met de regels zijn gehandeld, die voorschrijven dat de examencommissie vrijstellingen fiatteert.
De GMR wijst er op dat ook getuigschriften in strijd met de voorschriften buiten de examencommissie om werden verstrekt door de directeur of coördinator van het onderwijstraject. ‘Er zijn zelfs opleidingen waar getuigschriften verdwenen zijn.’
In de brief wordt opheldering gevraagd over het beleid met betrekking tot medewerkers die bij de affaire betrokken waren. Tegen sommigen van hen zijn disciplinaire maatregelen getroffen.
Ook wil men weten wat de financiële risico’s zijn die aan de affaire kleven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?