Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil invloed ‘vermeende fraude’ op vacaturestop kennen

In hoeverre spelen aangekondigde en nog te verwachten inhoudingen van het ministerie van Onderwijs wegens onregelmatigheden bij inschrijvingen een rol bij de gisteren afgekondigde vacaturestop? Dat is een van de vragen die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad beantwoord wil zien door de Raad van Bestuur.
Tot de vacaturestop werd besloten met het oog op een reorganisatie bij de Faculteit Gamma van de Hogeschool Brabant. Als tweede reden werd in de circulaire van het bestuur opgegeven ‘het pakket van maatregelen dat de Raad van Bestuur momenteel voorbereidt in het licht van de bredere financiële problematiek binnen de Stichting Brabantse Hogescholen’.
De GMR wil nu van die bredere problematiek en de voorgenomen maatregelen het naadje van de kous weten. Men vermoedt, dat de problemen mede worden veroorzaakt door inhoudingen van het ministerie in verband met de ‘vermeende hbo-fraude’ en door het wegvallen van bekostiging voor inschrijvingen die bij nader inzien niet door de beugel kunnen.

Volgens het onlangs gepubliceerde forensisch accountantsrapport van PriceWaterhouseCoopers over de ‘vermeende fraude’ aan de Hogeschool Brabant is circa 7,5 miljoen euro gemoeid met omstreden inschrijvingen sinds 1999-2000. Daarbij is alleen gekeken naar inschrijvingen via Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv en inschrijvingen via Vlaamse hogescholen. Andere constructies, met name bij de Faculteit Techniek & Natuur, en via de Hogeschool Zuyd en diverse internationale trajecten zijn in dat rapport niet nader onderzocht. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?