Terug naar overzicht

Nijs wil instemmingsrecht studenten inperken

Demissionair staatssecretaris Nijs wil een einde maken aan het recht van studenten om de toelatingseisen voor masters goed te keuren of af te wijzen. De studentenraden hebben die macht ’ten onrechte’, meent zij.
Nijs meent dat het instemmingsrecht weliswaar ‘naar de letter’, maar niet naar de geest van de wet is. Dat schrijft zij in antwoord op schriftelijke kamervragen van GroenLinks.
De ‘fout’ bij de invoering van de bachelor-masterwet wil Nijs bij de eerstvolgende wetswijziging ‘herstellen’. Nijs wil dat de raden adviesrecht krijgen in plaats van instemmingsrecht.

Maar voor dat plan is waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden. ‘Wij zien op dit moment geen reden om de wet te wijzigen’, zegt Cisca Joldersma, onderwijswoordvoerder van het CD. ‘Ze moet maar eens goede argumenten geven waarom het een fout van de wet zou zijn.’ Uiteraard is ook de linkse oppositie tegen de plannen van Nijs.

Aanleiding voor de kamervragen was de koers van de Universiteit van Amsterdam. Die had haar centrale studentenraad laten weten dat er geen sprake was van instemmingsrecht.
Nijs is niet van plan om de Universiteit van Amsterdam op de vingers te tikken. ‘Dit is een zaak tussen de studentenraden, faculteitsraden en de universiteit’, schrijft zij. ‘Mocht men onderling niet tot overeenstemming komen, kunnen de organen de daarvoor geëigende (juridische) paden bewandelen.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?