Terug naar overzicht

Studiedag Bachelor-Master

Managers, onderwijsdeskundigen en ‘anderszins geïnteresseerden’ zijn door de ‘Stuurgroep BaMa’ van de Stichting Brabantse Hogescholen uitgenodigd voor een studiedag over de ‘brede bachelor’ op 3 december.
Anneke Nijenhuis, portefeuillehouder onderwijs in de Raad van Bestuur, legt in een rondschrijven de bedoelingen van de studiedag uit. De verbreding van de opleidingen is ‘een gegeven’, schrijft Nijenhuis. Ze verwijst daarbij naar de initiatieven die door de hbo-sectoren in het landelijk verband van de HBO-raad worden genomen: die moeten volgens haar uitgangspunt zijn.
Centraal staat het uitwisselen van ideeën en ‘verdere visie- en beleidsontwikkeling’. Er zullen geen beleidsconclusies worden getrokken, wel ‘mogelijke’ beleidsconclusies. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?