Terug naar overzicht

Tekort aan leraren duurt voort

Het basisonderwijs en middelbaar onderwijs hebben de komende jaren nog te kampen met een tekort aan leraren. De vraag naar leraren blijft namelijk toenemen. Dat staat in de maandag gepubliceerde nota ‘Werken in het Onderwijs, 2003’ van het ministerie van Onderwijs.
Momenteel zijn het aantal onvervulde onderwijsvacatures vergelijkbaar de vacatureaantallen in andere sectoren. Moeilijk vervulbare vacatures zijn er relatief veel, omdat er te weinig bevoegde krachten zijn. Bovendien zijn de problemen groter in de randstad, de vier grote steden en Flevoland.
Volgens het rapport zal de jaarlijkse vraag naar nieuwe leraren in het basisonderwijs tussen 2003 en 2006 stijgen van 6.600 naar 7.700 voltijdbanen. De jaarlijkse vraag naar nieuwe leraren in het middelbaar onderwijs wordt geraamd op 4.200 voltijdbanen. Zelfs als veel nieuwe leerkrachten met onderwijsbevoegdheid worden gevonden en als het aantal zij-instromers meevalt, zal niet in die vraag kunnen worden voorzien.
De maatregelen die al van kracht zijn om het lerarentekort op te vangen zouden wel effectief zijn. Het aanvangssalaris is volgens het ministerie vergelijkbaar aan de markt en de carrièrelijn is ingekort. Het aantal zij-instromers groeit: inmiddels is er voor ongeveer duizend mensen bemiddeld. De overheidsuitgaven voor het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen naar een bedrag van 700 mln. euro. Deze middelen worden ingezet voor ouderschapsverlof, scholing van leraren en management, extra onderwijsondersteunend personeel en (andere) werkdrukverlagende maatregelen. Het schoolbudget kan worden gebruikt om functiedifferentiatie door te voeren zodat naast de hoger opgeleide leraar ook middelbaar opgeleiden kunnen worden geworven.
Het gebruik van de regeling voor kinderopvang is toegenomen. De afgelopen jaren is het budget flink verhoogd via CAO-afspraken. In 2002 is er in totaal 23 mln. euro beschikbaar, waarvan 4,5 mln. euro eenmalig. Ook voor het komende jaar wordt verwacht dat meer mensen gebruik zullen maken van deze regeling. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?