Terug naar overzicht

Vacaturestop

HBO-gedoe: 500 studenten minder. Kost 2,25 miljoen euro.
Nieuwbouw zou gereed zijn in 2003. Dat wordt 2006. Bouwkosten stijgen 10% per
jaar. Bij totaal budget van 67 miljoen Euro is dat 20 miljoen Euro. De kosten
van nieuw adviesbureau niet meegerekend. Wie gaat dat betalen? Om te beginnen
een vacaturestop. Vanwege boventalligheid bij Gamma? Gelooft dat nog iemand?

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?