Terug naar overzicht

Vakbonden ondersteunen acties 12 november

Het protest uit het hoger onderwijs tegen de kabinetsplannen krijgt steeds bredere steun. De onderwijsvakorganisaties AOb en ABVAKABO hebben zich aangesloten bij het actiefront voor 12 november. Op die dag gaat de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer van start.
De actie is een initiatief van een groep studenten die zich na Prinsjesdag onder de naam ‘Platform 12november’ manifesteerden. Zij zijn vooral boos over de plannen voor ‘collegegelddifferentiatie’: als die doorgaan mogen universiteiten en hogescholen in veel meer gevallen dan nu zelf de tarieven vaststellen. De actievoerders vrezen dat bezuingingen zo op de studenten worden afgewenteld. Ook zijn ze bang dat het kabinet het hoger onderwijs tot ‘handelswaar’ maakt door het aan de vrije markt over te laten.
Ala eerste sloot de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zich aan, vervolgens ook de collega-bond Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de koepelorganisatie van universiteiten VSNU. De laatste onder de voorwaarden, dat de studentenbonden verantwoordelijk zouden zijn voor een ordelijk verloop op 12 november en dat er niet zou worden gestaakt.
De HBO-raad houdt zich afzijdig. ‘We hebben begrip voor de actie, maar het is aan de hogescholen om te bepalen of ze meedoen’, aldus een woordvoerder. Met de HBO-raad had de LSVb kort na Prinsejesdag een forse aanvaring, omdat de HBO-raad zich openlijk voor hoger collegegeld uitsprak. De LSVb vond dat verraad. Beter zou de HBO-raad samen met de studentenbonden stelling kunnen nemen tegen de bezuinigingen, vond de LSVb. Intussen is de vrede tussen HBO-raad en LSVb getekend. Dat betekent echter niet dat de HBO-raad zijn voorkeur voor collegegelddifferentiatie terugneemt.

De ondersteuning van de acties door de vakorganisaties houdt onder andere een donatie in aan de studentenbonden voor de bekostiging van actiemateriaal. Ook gaan de vakbonden op 12 november ‘lunchbijeenkomsten’ op universiteiten en hogescholen organiseren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?