Terug naar overzicht

Verbraak (Fontys): ‘Hoger collegegeld of kwaliteitsverlies’

Als de hogescholen niet meer collegegeld mogen vragen, wordt bij de opgelegde bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs aangetast. Dat voorspelt Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen en vice-voorzitter van de HBO-raad.
Verbraak reageert via de website ScienceGuide.org, op de verdediging door staatssecretaris Nijs van de onderwijsbegroting. Nijs vindt dat er 8 tot 10 procent valt te bezuinigen door ‘administratieve lastenverlichting’. Maar volgens Verbraak zou dat neerkomen op een bezuiniging van 40 procent op de administratieve werkzaamheden. Dat vindt hij niet reëel. Al helemaal niet omdat de overheid blijft doorgaan met het opleggen van meer en meer administratieve verplichtingen.
Bezuinigingen van de huidige omvang betekenen aantasting van het primaire proces, meent de Fontys-voorzitter. Hij ziet nog maar één uitweg: meer collegegeld vragen. Hetzij via liberalisering van de tarieven, hetzij via de beperking van recht op gesubsidieerd studeren tot maar één bachelor opleiding. ‘Uiteindelijk komt dat op het zelfde neer. Het publiek, de student, de ouders moeten meer gaan betalen voor deugdelijk onderwijs.’
De Tweede Kamer is tegen zo’n aanpak omdat het tot een tweedeling in de kennismaatschappij zou leiden. Maar Verbraak vindt dat de Kamer ‘een draai moet maken’: ‘De staatssecretaris wordt voor het blok gezet met oud denken over de rol van de overheid. Zij moet juist de ruimte krijgen om het probleem op te lossen.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?