Terug naar overzicht

143 miljoen, 358 miljoen, of nog iets anders?

Zowel de studentenbonden als minister Van der Hoeven hebben flink gegoocheld met de hoogte van de bezuiniging in het hoger onderwijs. Feit en fictie op een rij.
De studentenbonden ISO en LSVb hebben het steeds over een bezuiniging van 358 miljoen euro. Sommige media trokken daaruit de conclusie dat dit bedrag jaarlijks wordt gekort. Maar dat is een misverstand: het hoger onderwijs krijgt een korting die geleidelijk oploopt naar 143 miljoen in 2006. Over vier jaar opgeteld krijg je het hoge bedrag dat de bonden noemen.
Met het megabedrag van 358 miljoen krijg je natuurlijk wel meer studenten op de been dan met 143 miljoen. Als excuus geldt dan dat nuances als ‘over vier jaar’ of ‘structureel’ in een actiecampagne niet bruikbaar zijn.
Eigenlijk maakte minister Van der Hoeven (CDA), althans volgens enkele landelijke media, het nog bonter. Zij zou gezegd hebben dat de 70 hogescholen en universiteiten in vier jaar ‘in totaal’ maar 143 miljoen hoeven te bezuinigen. En zo kwam ze op een bedrag van ‘slechts’ een half miljoen euro per instelling per jaar. En de realiteit is toch wel wat ernstiger. Een grote universiteit krijgt in 2006 al gauw 10 miljoen euro minder dan nu. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?