Terug naar overzicht

Avondopleiding St. Joost wordt Zaterdagacademie

De deeltijdopleiding die altijd in de avonduren aan Academie St. Joost plaatsvindt, gaat langzaam over in de Zaterdagacademie. In september gaat de eerste propedeusecursus, die anderhalf jaar duurt van start. Een deel van de nieuwe deeltijd gaat ook naar Den Bosch.
‘De lessen vinden afhankelijk van de faciliteiten in Den Bosch of in Breda plaats’, zegt Rob Schouten, coördinator van de Zaterdagacademie. Het is voor het eerst dat Den Bosch nu ook gaat deelnemen aan de deeltijdopleiding.
De Zaterdagacademie is een paar jaar geleden begonnen met een Oriëntatiecursus en een Vooropleiding voor leerlingen van het mbo, havo en vwo die graag een studie in Beeldende Kunst en Vormgeving willen gaan volgen.
Voorlopig blijft de oude avondopleiding nog bestaan. Het is wel de bedoeling dat deze vorm wordt afgebouwd en uiteindelijk helemaal zal verdwijnen.
Het aantal aanmeldingen voor de avondopleiding loopt de laatste jaren sterk terug. ‘Voor veel mensen is vijf jaar lang, vier avonden in de week naast een fulltime baan een te zware belasting. Het gezin en de sociale contacten gaan eraan ten onder’, zegt Schouten.
Certificatenstudie noemt Schouten de nieuwe vorm van deeltijd. De opleiding bestaat namelijk uit drie modules, die elk vijftien zaterdagen in beslag nemen. Het aantal uren is iets minder dan de oude deeltijd, maar het plan is de werkplaatsen in de weekdagen ook open te stellen voor mensen van de Zaterdagacademie. Kunstgeschiedenis gaan de deelnemers via Intranet doen. Schouten: ‘Dat beslaat ongeveer een avond in de week. Incidenteel zal er op zaterdag een lezing worden gehouden. Op deze manier kunnen mensen hun eigen studietijd indelen.’
De drie behaalde certificaten zijn gelijk aan de dagpropedeuse en geven toegang tot de hoofdfase. De nieuwe opleiding biedt volgens Schouten veel meer mogelijkheden dan de oude deeltijd. Na het behalen van de certificaten kunnen mensen kiezen de hoofdfase in deeltijd op zaterdag te doen of ze kunnen de dagopleiding volgen.
Met de nieuwe deeltijd kunnen ook mensen die al op (semi) professionele wijze werkzaam zijn een of twee van de drie modules bijwonen. ‘Een soort opfriscursus voor mensen die hun vakkennis willen opfrissen.’
Het verdere verloop van de opleiding moet nog worden ingevuld. ‘Daar zijn we nu druk mee bezig’, aldus Schouten. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?