Terug naar overzicht

Chinese studenten klagen over dure huisvesting

Een aantal studenten uit China klaagt over de dure huisvesting die de Hogeschool ´s-Hertogenbosch voor hen heeft geregeld. Zij betalen 350 euro per maand voor een ingerichte kamer van dertien vierkante meter. Dat is volgens hen veel meer dan afgesproken. ‘Onze agent in China heeft ons verteld dat huisvesting via de hogeschool maximaal 275 euro per maand zou kosten’, aldus Jiang Qi, die namens acht Chinese studenten een boze brief naar de school stuurde.

Dick van Dam, directeur van de Academie voor Marketing en Internationaal Management, vertelt dat de huidige huur wel degelijk bij de studenten bekend was. ‘Zij hebben in China een intakeformulier ondertekend waarin een bedrag van 340 euro is genoemd. Dat is dan tien euro meer geworden.’
Het zit de Chinezen ook dwars dat ze een jaar aan deze woning vastzitten. Volgens Van Dam is hiervoor een duidelijke reden. ‘Wij hebben deze woningen voor een jaar “ingekocht” bij woningcorporatie Brabant Wonen.’
De Chinezen vinden het bovendien oneerlijk dat zij veel meer betalen dan sommige andere bewoners in het gebouw waar zij wonen, aan de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. Ook daarvoor is een verklaring, aldus Thieu Rutten, die als directeur Internationalisering deze woonruimte heeft geregeld. ‘Dat komt onder meer omdat wij met Brabant Wonen hebben afgesproken dat zij het volledige onderhoud op zich nemen, ook het gedeelte dat normaal voor rekening van de huurder komt.’
Van Dam: ‘Wij vinden het jammer dat dit misverstand is ontstaan. Wij gaan de betrokken studenten een brief schrijven waarin we een en ander nog eens eerlijk en openhartig uitleggen.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?