Terug naar overzicht

Collegevoorzitter vindt HBO-raad ‘stilstaand boemeltje’

Marcel Wintels is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Deze maand treedt hij tevens op als gastcolumnist in het HBO-journaal. Dat levert een opmerkelijke tirade op tegen de HBO-raad, de branchevereniging van hogescholen, waar ook de HAN lid van is.
Tijdens een recente vergadering van de raad dacht Wintels: wat doe ik hier? Hij ergerde zich aan ‘een eindeloos en oeverloos gemekker over het gebrek aan financiële middelen’. Bijna twee uur lang aanhoorde hij het met kromme tenen. Wintels vindt dat soort gepraat tijdverspilling: ‘Natuurlijk is het belangrijk om als hbo selectief en gericht in te zetten op goede en uiteraard liefst betere financiering. Maar ik verwacht, zeker van goed betaalde bestuurders, dat de energie gericht wordt op wat allemaal wel kan. Voor de voortdurende collectieve klaagzang over het zogenaamde failliet van het hoger onderwijs schaam ik mij diep.’
De collegevoorzitter vindt dat de hogeschoolbestuurders zijn aangesteld om ‘organisaties te leiden op basis van de beschikbare middelen’. En hij telt de zegeningen van het hbo: mooie gebouwen, veel nieuwe opleidingen, nevenvestigingen, forse onderwijsvernieuwingen. ‘En, last but not least, onze studenten en andere stakeholders zijn toch overwegend tevreden? Dit bewijst dat de individuele hogescholen veel presteren.’
Wintels gaat dan ook geen energie meer in de HBO-raad stoppen als die niet beter, effectiever en inspirerender gaat functioneren. ‘Een meestal stilstaand boemeltje vol met klagende passagiers spreekt mij niet aan. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?