Terug naar overzicht

Directie wil numerus fixus Hbo Recht

De directie van de Academie voor Management van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch wil een numerus fixus op de opleiding Hbo Recht. Dit betekent dat studenten die deze opleiding komend studiejaar willen beginnen, moeten loten. De maximale instroom is bepaald op 300 eerstejaars. Op deze manier wil men voorkomen dat er een enorme toeloop van studenten komt.

Hbo Recht is dit studiejaar voor het eerst in Den Bosch gestart met 220 studenten. Het is de enige opleiding in het land. Vijftien andere hogescholen wilden in 2003 ook een dergelijke studie beginnen en hebben daar bij de minister toestemming om gevraagd. Deze wees de aanvragen allemaal af. Vervolgens zijn de hogescholen hiertegen in beroep gegaan.
De eerste beroepszaak heeft medio november gespeeld. De eis van de Hogeschool van Amsterdam om toch met een opleiding Hbo Recht te mogen beginnen werd afgewezen. ‘De Hogeschool van Amsterdam had de beste papieren. Zij zijn het langste met de opleiding bezig’, zegt Gerard Hupperetz, directeur van de Academie voor Management. ‘Dat zou kunnen betekenen dat wij in september 2003 nog steeds de enige hbo-instelling zijn die een bachelor Hbo Recht aanbieden. Het wordt onvoorspelbaar hoeveel studenten zich hier aanmelden.’
De hogeschool is verplicht studenten die over de vereiste vooropleiding beschikken aan te nemen. Hupperetz: ‘Als dat er vijfhonderd worden dan heb ik daar niet voldoende docenten voor en ik kan er niet voor instaan dat ik voldoende gekwalificeerde docenten kan krijgen.’
Alle studenten die zich aanmelden, ook degenen die zich nu al hebben ingeschreven, worden onderworpen aan de loting. ‘Hoge cijfers betekenen hoge lotingskansen. Er wordt ook gekeken naar de verhouding mbo, vwo en havo. Als van de totale aanmelders twintig procent van het vwo afkomstig is, zullen er ook twintig procent vwo’ers aangenomen worden’, legt Hupperetz uit. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?