Terug naar overzicht

Gelijktijdig volgen van studies wèl door overheid betaald

Het zittende demissionaire kabinet heeft geen plannen om tweede en derde studies niet langer te betalen. Stapelen van studies wordt wel tegengegaan, maar er wordt niet gewerkt aan een wetswijziging om het gelijktijdig volgen van studies te verbieden. Dat zegt minister van Onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) in een interview met de Volkskrant. Staatssecretaris Nijs zei vorige week nog in een overleg met de studentenorganisaties dat ze tweede en derde studies niet meer wil betalen, evenmin als studies van studenten ouder dan dertig jaar. Ze vindt dat geen taak van de overheid. De overheidsbekostiging van het hoger onderwijs moet volgens haar beperkt worden tot ��n studie per student. Momenteel kunnen studenten zonder bijbetaling meerdere hogere opleidingen per jaar volgen. Een op de twintig hbo-studenten maakt van die mogelijkheid gebruik. In de visie van Nijs zou in de toekomst 500 euro collegegeld moeten worden neergeteld. Voor een studie volgend op een eerste hogere opleiding, het zogehete stapelen van studies, wordt nu het standaard collegegeld gevraagd. De overheid betaalt via de rijksbegroting het leeuwendeel. Die bijdrage moet volgens Nijs vervallen. Universiteiten en hogescholen zouden de kosten in dat geval waarschijnlijk geheel doorbelasten aan de doorlerende student. Hetzelfde geldt voor studenten ouder dan dertig jaar. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?