Terug naar overzicht

HMR: 50 euro-regel voorleggen

De 50 euro-regeling lijkt een slepende kwestie te worden. De Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch blijft bij het standpunt dat de maatregel ter instemming voorgelegd dient te worden. De Raad van Bestuur liet onlangs weten dit niet van plan te zijn.

Sinds dit studiejaar kunnen studenten die zich te laat voor tentamens hebben ingeschreven alsnog deelnemen als zij 50 euro betalen. De eis van de medezeggenschapsraad dat de regeling ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt niet door de Raad van Bestuur ingewilligd. De 50 euro-maatregel is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de afzonderlijke opleidingen, die worden besproken in de Opleidingscommissies en Academieraden, zo stelt het bestuur.
De HMR wijst het bestuur erop dat dit geen afbreuk doet aan het instemmingsrecht van deze raad als het gaat om regelingen die voor de gehele hogeschool gelden, zo staat in een brief die gisteren is verzonden. Verwezen wordt naar artikel 8 van het HMR-reglement waarin staat dat het centraal deel van het OER, dat voor alle opleidingen geldt, aan de medezeggenschapsraad voorgelegd moet worden.
De HMR signaleert in de brief dat de regeling niet in alle OER’s is opgenomen en dat deze niet altijd ter instemming is voorgelegd. Verder wil de HMR dat er soepel wordt omgegaan met de regeling. Bij de eerste te late inschrijving zou een vrijstelling van betaling horen, zo bepleit de medezeggenschapsraad. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?