Terug naar overzicht

Hogeschool Brabant schittert in de Keuzegids alleen met de HEAO

Opleidingen van de Hogeschool Brabant die minder dan gemiddeld scoorden in eerdere Keuzegidsen Hoger Onderwijs slagen er ook dit jaar nauwelijks in daarbovenuit te stijgen. Sommige opleidingen zakken zelfs dieper weg, met name Verpleegkunde en Werktuigbouwkunde. De HEAO-opleidingen Commerciële Economie en Management, Economie & Recht houden stand in de top.
Voor de vandaag verschenen editie 2002-2003 van de Keuzegids werden zeven opleidingen van de hogeschool in een nieuwe tevredenheidstest vergeleken met de concurrentie. Vier van hen wisten niet te ontsnappen aan de onderste regionen. Gunstige uitzondering is de opleiding Technische Bedrijfskunde (TB) in Tilburg die vanaf een dertiende positie in 1999 omhoog kroop tot plaats zeven temidden van veertien onderzochte TB-opleidingen.
Klasseringen beneden het gemiddelde zijn er voor de opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (in 1998 achttiende, nu veertiende), Verpleegkunde (in 1999 elfde, nu vijftiende), Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (in 2000 elfde, nu negende), Werktuigbouwkunde Breda (in 1998 zesde, nu achttiende) en Werktuigbouwkunde Tilburg (in 1998 tiende, nu veertiende).

Dat de Hogeschool Brabant op de totaalranglijst van hogescholen ondanks alles redelijk blijft scoren, is voornamelijk te danken aan de topwaardering van de HEAO-opleidingen en de opleiding Bedrijfskundige Informatica, die in 2001 van de HEAO werd overgeheveld naar de nieuwe Academie voor ICT & Management (AIM). Twee opleidingen van de HEAO-Breda zijn dit jaar opnieuw gepeild. Daaruit blijkt dat de Hogeschool Brabant de meest gewaardeerde opleiding Management, Economie & Recht heeft, en de op één na meest gewaardeerde opleiding Commerciële Economie.

In de totaalranglijst van éénendertig belangrijkste hogescholen neemt de Hogeschool Brabant nu de vijftiende plaats in. Op het eerste gezicht is dat een kleine vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, toen de twintigste plaats op een lijst van zesendertig hogescholen werd behaald. Dat beeld is echter geflatteerd. Alleen opleidingen die de afgelopen twee jaar zijn onderzocht tellen namelijk mee. Bij extreme scores kan dat grillige effecten hebben. Dit jaar pakt dat voor de Hogeschool Brabant toevallig goed uit, omdat er twee slecht scorende opleidingen minder meetellen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?