Terug naar overzicht

Kamer wil compensatie bezuinigingen in 2003

De Tweede Kamer wil de bezuiniging van bijna 36 miljoen euro op het hoger onderwijs in 2003 ongedaan maken. Minister Van der Hoeven verzet zich daar vooralsnog tegen.

Het kabinet wil de komende jaren fors bezuinigen op universiteiten en hogescholen. De jaarlijkse ‘efficiencykorting’ loopt op tot 143 miljoen euro in 2006. Een kamermeerderheid vraagt onderwijsminister Van der Hoeven de korting van bijna 36 miljoen euro in 2003 te compenseren. Het geld dat daarvoor nodig is zou beschikbaar zijn in het kennisinfrastructuurfonds ICES-KIS.
Dat fonds van ruim 800 miljoen euro is de laatste twee jaar weinig gebruikt. Daardoor zijn er hoge renteopbrengsten bijgeboekt, die normaliter worden teruggestort naar de rekening van het ministerie van Financiën.
Van der Hoevens eigen CDA roept de minister in een motie op geld dat overschiet uit het fonds te investeren in hoger onderwijs en onderzoek. Minister Van der Hoeven ziet niets in het plan, dat in strijd zou zijn met het strategisch akkoord van CDA, VVD en LPF. Ze ontraadt de motie, die op een kamermeerderheid kan rekenen, en wil eerst overleggen met de rest van het kabinet.
De HBO-raad en universiteitenvereniging VSNU drongen er bij de Kamer al eerder op aan ICES-KIS-geld voor het hoger onderwijs te gebruiken. De VSNU is dan ook ‘heel erg blij’ met het bericht dat de korting vermoedelijk wordt gecompenseerd.
Ook de studentenbonden ISO en LSVb reageren aangenaam verrast. Vorige week demonstreerden naar schatting tienduizend studenten en personeelsleden van universiteiten en hogescholen op het Amsterdamse Museumplein tegen de bezuinigingen. ‘Ik hoop dat het CDA dat signaal van de werkvloer nu oppikt, en begrijpt dat er geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs’, zegt ISO-voorzitter Linda van Beek. ‘Dit is natuurlijk fantastisch.’ (WvD,TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?