Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraden zeggen afspraken op 12 november af

De Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch heeft zijn overlegvergadering met het College van Bestuur op 12 november afgezegd. Ook de HMR van de Hogeschool Brabant heeft alle afspraken op die dag verzet naar een ander tijdstip. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de landelijke actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.
Op 12 november begint de Tweede Kamer met de behandeling van de onderwijsbegroting van het demissionaire kabinet. Het ‘Platform 12 november’ grijpt die gelegenheid aan voor een demonstratieve actie tegen de kabinetsplannen in Den Haag. Het initiatief wordt ondersteund door de studentenvakbonden LSVb en ISO, de vakorganisaties Aob en Abvakabo, de koepelorganisatie van universiteiten VSNU en diverse besturen van universiteiten en hogescholen.
In een brief ter verspreiding onder medewerkers en studenten spoort de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad iedereen aan deel te nemen: ‘Een dergelijke dag kan alleen slagen als veel mensen bereid zijn ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Van een magere opkomst zou een verkeerd signaal uit kunnen gaan.’
De Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen liet vorige week een oproep uitgaan naar de medewerkers om ‘de nodige coulance’ te betrachten tegenover studenten die op 12 november mee zouden willen doen aan de acties, maar daarin gehinderd worden door oproepen voor herkansingen of tentamens. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?