Terug naar overzicht

Nijs wil nog maar één studie per student bekostigen

Staatssecretaris Nijs vindt dat de overheidsbekostiging van het hoger onderwijs beperkt moet worden tot één studie per student. Bovendien moet de bekostiging van studenten ouder dan 30 jaar worden gestopt. Dat zei ze gisteren tijdens het reguliere overleg met de studentenbonden ISO en LSVb in de Studentenkamer.
Nijs spreekt zich hiermee voor het eerst duidelijk uit over de manier waarop bezuinigingen via de collegegeldheffing kunnen worden gerealiseerd.
Momenteel kunnen studenten zonder bijbetaling meerdere hogere opleidingen per jaar volgen. Eén op de twintig hbo-studenten maakt van die mogelijkheid gebruik. In de toekomst zou voor een tweede studie naast de hoofdstudie minimaal 500 euro collegegeld moeten worden neergeteld.
Voor een studie volgend op een eerste hogere opleiding wordt nu het standaard collegegeld gevraagd. De overheid betaalt via de rijksbekostiging het leeuwendeel. Die bijdrage moet volgens Nijs vervallen. Universiteiten en hogescholen zullen de kosten in dat geval waarschijnlijk geheel doorbelasten aan de doorlerende student. Hetzelfde geldt voor studenten ouder dan dertig jaar.
Nijs verdedigde haar stellingname met het argument dat op deze wijze het gewone collegegeldtarief niet hoeft te worden verhoogd. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs komt volgens de staatssecretaris niet in het gedrang, omdat minvermogenden een lening kunnen krijgen van het rijk.
Volgens Linda van Beek, voorzitter van het ISO, betalen goede studenten, die een extra uitdaging zoeken, nu het gelag. Maar Nijs vindt dat de student genoeg kans krijgt om zich te verbreden, als de exameneisen wat soepeler worden.
Op Prinsjesdag had Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, al gepleit voor de nu door de staatssecretaris voorgestelde maatregel. Dat kwam hem te staan op een forse aanvaring met de studentenvakbond LSVb, die de HBO-raad van verraad betichtte. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?