Terug naar overzicht

Nijs zal voortaan onderscheid maken tussen debat en beleid

Staatssecretaris Nijs (VVD) zal voortaan beter oppassen als ze uitspraken doet. Ze heeft tijdens het debat over de onderwijsbegroting naar eigen zeggen geleerd dat ze duidelijker moet aangeven of het over beleid of over debat gaat.
Nijs kreeg 14 november de volle laag in de Tweede Kamer naar aanleiding van recente uitspraken over de manier van bezuinigingen in het hoger onderwijs. Zo stelde ze zich op het standpunt dat tweede en derde studies niet meer door de overheid moeten worden bekostigd. Maar maandag 11 november nam de minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven (CDA), openlijk via de Volkskrant afstand van haar staatssecretaris.
De kamer ergerde zich aan meer proefballonnetjes van Nijs, zoals het idee dat het bedrijfsleven een substantieel deel van de mastersopleidingen moet gaan bekostigen. Ook van dat ideetje was tijdens het begrotingsdebat weinig over.

Een vinnige discussie ontstond toen de staatssecretaris suggereerde dat ze met de hoger-onderwijskoepels en de studentenbonden afspraken had gemaakt over de manier waarop de 350 miljoen euro aan bezuinigingen moet worden ingevuld. Na enig doorvragen van de kant van de oppositie bleek het om niet meer dan discussies te gaan, die de bewindsvrouw in de afgelopen tijd met vertegenwoordigers van de organisaties had gevoerd.
Nijs staat vijfde op de kandidatenlijst van de VVD, en wil in het volgende kabinet graag als staatssecretaris terugkomen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?