Terug naar overzicht

PABO op de goede weg

De visitatiecommissie Leraar Basisonderwijs heeft zich positief uitgelaten over de PABO Breda. De voorzitter van de visitatiecommissie sprak tijdens de afsluitende bijeenkomst van de visitatie op woensdag 6 november van ‘een prachtig team’ en ‘een alerte schoolleiding’.
Lof was er voor de invoering van het thematisch onderwijs. Dat is volgens de commissie een motiverende innovatie. Zo wordt het ook ervaren, beleefd en gepresenteerd door het team. Het draagvlak ervan lijkt groot, meende de voorzitter van de visitatiecommissie. De commissie constateerde wel een spanning tussen de vakinhouden en het thematisch onderwijs. Dat verdient nadere beschouwing.
De PABO zit met de organisatieverandering op de goede weg, oordeelt de visitatiecommissie. De verandering is positief, omvattend en veelbelovend. De sfeer is open en welwillend, er is een ‘wij-gevoel’. De manier waarop de analyse van de Erasmus Universiteit verwerkt is in het project ‘PABO in de steigers’ is ook positief.
PABO-directeur Cor Hammen vindt het oordeel van de visitatiecommissie ‘evenwichtig’. ‘Het beeld dat geschetst is geeft aan dat we prima op weg zijn. Het is goed dat iemand van buiten een oordeel over ons geeft. Zelf zijn we meer bezig met problemen oplossen, dan met het opmaken van de balans’, zegt Hammen. ‘Maar het positieve oordeel van de commissie is geen reden voor zelfgenoegzaamheid.’
De visitatiecommissie wees de PABO er wel op dat de vele vernieuwingen weleens te zwaar kunnen zijn voor de docenten. Zij zijn 90 procent van de tijd bezig met het reguliere werk en hebben 10 procent over voor vernieuwingen. Meer keuzes maken, was het advies. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?