Terug naar overzicht

Studium Generale afgelast

Het Studium Generale bij de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) gaat dit studiejaar niet door. Dit omdat er geen financiële middelen voorhanden zijn. Het nieuws maakte de directie van de AGM in een brief van 29 oktober aan haar medewerkers bekend.
De Academie had in 2001 haar begroting al flink overschreden. Ook de cijfers tot en met september 2002 laten een overschrijding zien. Dat leidde tot een schriftelijke waarschuwing van de Raad van Bestuur (RvB). Die eist dat de AGM in 2003 binnen het budget blijft.
Aan die eis was de vraag gekoppeld welke maatregelen de directie denkt te nemen.
Gekozen is daarop voor het afgelasten van het Studium Generale. ‘De extra middelen waarmee we voorheen het Studium Generale betaalden zijn op’, reageert academiedirecteur Cees van Dongen. ‘We hebben nog wel geprobeerd sponsors te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.’
De directeur vindt het onverantwoord om in de huidige financiële situatie een Studium Generale te organiseren. ‘Het is een zeer kostbare activiteit, waar geen baten tegenover staan’, legt hij in de brief uit. Verder laat de directie in haar schrijven weten dat het Studium Generale ook in de komende jaren geen doorgang meer zal vinden.
De directie is nu druk bezig om de oorzaken van de overschrijdingen van het budget te traceren. Ze wil een reële begroting voor 2003 maken, zodat ze volgend jaar binnen het budget blijft. (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?