Terug naar overzicht

TH Rijswijk fuseert met Haagse Hogeschool

Er is een nieuwe fusie in het hbo op komst. De kleine Technische Hogeschool Rijswijk heeft aansluiting gevonden bij grote broer, de enkele kilometers verderop gelegen Haagse Hogeschool. De beoogde fusie in januari 2003 levert de Haagse Hogeschool een aantrekkelijke uitvalsbasis op voor het techniekonderwijs in de randstad door de samenwerking van de Rijswijkse TH met de Technische Universiteit Delft.
De Rijswijkse hogeschool staat wijd en zijd bekend als ‘klein maar dapper’. Dikwijls stond de TH hoog op de kwaliteitslijstjes van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Maar met minder dan 2000 studenten was het moeilijk het hoofd boven water te houden.
Een troef van de Rijswijkse TH is de al jaren bestaande samenwerking met de Technische Universiteit in Delft. Die zal na de fusie met de Haagse Hogeschool verder worden uitgebouwd. Op het terrein van de TU zal volgens Focus, personeelskrant van de Haagse Hogeschool, een hbo-locatie worden gebouwd.
Of de huidige namen van de twee hogescholen zullen worden ingeruild voor een nieuwe gezamenlijke naam staat nog niet vast. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?