Terug naar overzicht

Vakbonden gooien Einstein in de strijd

De vakbonden in het hoger onderwijs gaan deze week, vooruitlopend op de landelijke actiedag op 12 november, honderdduizend briefkaarten verspreiden op universiteiten en hogescholen. De kaarten met een portret van Albert Einstein en de tekst ‘kennis = macht in het kwadraat’ zijn bestemd voor de Tweede Kamer.
Werknemers in het hoger onderwijs wordt verzocht de kaart te ondertekenen en naar Den Haag te sturen. De kaart kan ook vanaf de sites van de bonden per e-mail worden verzonden.
‘Het hoger onderwijs is na jarenlange bezuinigingen uitgehold’, zo luidt de voorgedrukte tekst. ‘Verdere bezuinigingen zijn onaanvaardbaar voor de kwaliteit van het hoger onderwijs.’
De afzenders onderschrijven verder, dat investeren in kennis de beste garanties geeft voor economische groei, en dat iedere euro geïnvesteerd in het hoger onderwijs dubbel en dwars wordt terugverdiend.
De oproep aan de ‘geachte volksvertegenwoordiger’ luidt tenslotte: ‘Stop de bezuinigingen. Goed onderwijs en goed personeel hebben hun prijs. Alleen met een financiële injectie kan de motor van onze kenniseconomie fatsoenlijk draaien. Wij rekenen op u!’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?