Terug naar overzicht

Werkvloer denkt mee over meerjarenplan via ‘MOB’

Vandaag is het project MOB (Meningsvorming, Overleg en Besluitvorming) gelanceerd. De Raad van Bestuur nodigt alle medewerkers uit, mee te denken over het meerjarenbeleidsplan 2003-2006. Dat kan via afdelingsoverleg, speciale voorlichtingsbijeenkomsten en een digitale ‘community’ op Blackboard.
Vóór 31 december moet het klaar zijn: het definitieve meerjarenbeleidsplan 2003-2006 van de Stichting Brabantse Hogescholen. Nu al ligt er een concept, dat twee weken geleden aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is aangeboden. Het is een tweede versie van het plan, nadat een eerste versie door een selecte groep van meelezers van op- en aanmerkingen was voorzien
De Raad van Bestuur, die uiteindelijk zijn naam aan het beleidsplan verbindt, wordt ondersteund door een projectteam, dat de communicatie eromheen voor zijn rekening neemt.
Deze week wordt onder het personeel een ‘MOB-special’ van het onregelmatig verschijnende samenwerkingsbulletin ‘Brabantse vergezichten verspreid. Daarin worden programmaonderdelen uit de campagne toegelicht. Iedere medewerker krijgt bovendien een uitnodiging voor een van de informatiebijeenkomsten begin december. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?