Terug naar overzicht

Wet moet kameruitzetting na afstuderen mogelijk maken

Studenten moeten in de toekomst hun kamer uit wanneer ze zijn afgestudeerd. Demissionair minister Kamp van Volkshuisvesting werkt daartoe aan een wetswijziging. Hij blijft zich verzetten tegen verruiming van de huursubsidieregels voor kamerbewoners.
Verder wil Kamp dat kantoorpanden voortaan vijf jaar lang aan studenten verhuurd mogen worden. Nu is dat nog drie jaar. Hij zal ook daarvoor nog dit jaar een wetswijzigingsvoorstel indienen. Kamp bouwt daarmee voort op het beleid van voormalig staatssecretaris Remkes. Die kwam al onder Paars met het idee van de ‘campuscontracten’, waarin de huur van een kamer aan de studieduur wordt verbonden.

Oppositiepartij GroenLinks ziet niets in ‘een keihard oprotcontract’. GroenLinks presenteerde in oktober een initiatiefwet om huursubsidie voor kamerbewoners in alle gevallen mogelijk te maken. De woningbouwcorporaties zouden dan sneller geneigd zijn dergelijke woonruimte te bouwen. Het plan kan op de steun rekenen van de studentenbonden, de woningbouwcorporaties en van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting in Utrecht.

Maar VVD-minister Kamp wil de bouw van die ‘onzelfstandige woonruimtes’ juist níet stimuleren. Als er over een aantal jaar minder studenten zouden zijn, zou het weer moeilijk worden studentenkamers door te verhuren. Kamp heeft een voorkeur voor appartementen – en de student ook, meent hij. Huursubsidie voor kamerbewoners zou bovendien neerkomen op een verkapte gift aan de woningbouwcorporaties.

‘Dat zijn non-argumenten’, reageert coalitiegenoot Bas Jan van Bochoven van het CDA. ‘Als huursubsidie voor kamerbewoners een verkapte gift is aan woningbouwcorporaties, dan is gewone huursubsidie dat ook. Er is woningnood en daar moeten we wat aan doen.’
Van Bochoven diende samen met GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent een motie in, waarover de Tweede Kamer volgende week zal stemmen. Er is een meerderheid van in ieder geval CDA, GroenLinks, SP en LPF. In die motie wordt gevraagd om huursubsidie als standaardvoorziening voor studentenwooneenheden.
Het eerder ingediende wetsvoortsel van GroenLinks wordt gesteund niet door het CDA. Het wetsvoorstel gaat verder, en voorziet ook in huursubsidie voor de kamer bij tante Truus.

Volgens VROM is het overigens niet zo, dat huursubsidie voor onzelfstandige wooneenheden nu helemaal niet mogelijk is. Voor 38 duizend speciaal daartoe aangewezen onzelfstandige wooneenheden (van de 52 duizend die woningbouwcorporaties bezitten) zou momenteel al huursubsidie kunnen worden aangevraagd. Slechts één op de vijf bewoners doet dat. Dat zou kunnen komen doordat weinig studenten van de mogelijkheid op de hoogte zijn. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?