Terug naar overzicht

Bossche kunstacademie hoort bij de middenmoot

De Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch behoort tot de middenmoot. Dit valt op te maken uit het visitatierapport dat gisteren is gepresenteerd. Van de 23 ijkpunten scoort de Bossche opleiding er 13 voldoende, terwijl er tien een onvoldoende halen.

‘De opleiding heeft een heel eigen identiteit. Het is een klein instituut met een sterk autonome traditie (…) en een persoonlijk, informeel klimaat’, schrijft de commissie. Het onderwijs staat in het teken van de artistieke ontwikkeling van de student en is sterk bepalend voor de inrichting van het onderwijs als de inrichting van de organisatie.
‘Het is de sterkte, maar ook de zwakte van de opleiding’, meent de visitatiecommissie. Positief is dat er veel aandacht is voor de artistiek-inhoudelijke kant van het onderwijs en intensieve begeleiding van de student. Aan de andere kant betekent dit dat er ‘weinig aandacht is voor de voorbereiding op de beroepspraktijk’. Dit laatste geldt met name voor Visuele Communicatie.
Minpunten zijn onder meer dat de doelen van de programmaonderdelen niet goed zijn omschreven en de studielast niet gelijkmatig is verdeeld. Een ander probleem dat de commissie signaleert is de personele bezetting. Die is krap, waardoor vooral het onderdeel beleidsontwikkeling blijft liggen. De commissie verwacht dat op dit laatste punt verbetering komt als de samenwerking tussen de Bossche kunstacademie en St. Joost in Breda nauwer wordt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?