Terug naar overzicht

Delftse TU-studenten zien samenwerking met hbo niet zitten

Niet alleen sommige docenten en bestuurders in het wetenschappelijk onderwijs hebben weerstand tegen openstelling van de universitaire mastersopleidingen voor hbo-afgestudeerden. De studentenraad van de Technische Universiteit Delft staat er eveneens negatief tegenover.
Woensdag heeft de studentenraad ‘voorlopig negatief geadviseerd’ over de samenwerkingsovereenkomsten van de TU met de TH Rijswijk en de Hogeschool Inholland in Haarlem, schrijft de Delftse universiteitskrant Delta.
De TU-studenten vrezen een devaluatie van hun mastersdiploma. Ze zijn in het bijzonder bang dat hbo’ers, eenmaal aangeschoven bij een universitauire masteropleiding, de vrije studieruimte in het programma gebruiken om tekorten in de vooropleiding weg te werken. Dat vindt de studentenraad een verkeerd gebruik van die vrije ruimte. De raad wil in ieder geval niet dat het curriculum wordt veranderd om hbo’ers te kunnen toelaten.
Bij het College van Bestuur is verbaasd op het advies gereageerd. Collegelid Paul Rullman vindt het allemaal ‘koudwatervrees’. Hij belooft: ‘We gaan de soep niet verdunnen, inhoudelijk noch qua capaciteit’. Als er al aanpassingen nodig zijn, dan toch met name van de kant van de hogescholen. Aanpassingen bij de TU ‘die geen verlaging van het niveau betekenen’ kan hij echter zich wel voorstellen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?