Terug naar overzicht

‘Duurzaamheid’ doet het goed bij invulling lectoraten

De hogescholen weten de weg naar subsidiepot voor de lectoren, ook wel aangeduid als ‘hbo-hoogleraren’, goed te vinden. De geleerdheid in talrijke, soms onvermoede, aspecten van duurzaamheid zou er de komende jaren enorm mee moeten toenemen, gezien de opvallende voorkeur voor dit thema.
In totaal zijn 141 lectoraten goedgekeurd door de Stichting Kennisontwikkeling HBO. Inmiddels zijn er 45 aan de slag.
Vooral de hogescholen van Utrecht (veertien lectoraten) en Amsterdam (twaalf) en het wat kleinere Saxion (elf) zijn voortvarend te werk gegaan.
De Stichting Brabantse Hogescholen is met drie lectoraten vertegenwoordigd: Enterprise Resource Planning (ERP), Scheidingstechnieken en Duurzame bedrijfsvoering.

De meer afwachtende instellingen hoeven niet bang te zijn dat de subsidie aan hun neuzen voorbij gaat. De beschikbare middelen voor de lectoraten worden verdeeld naar rato van de omvang van de instelling. Als het geld niet wordt gebruikt blijft het gewoon op de plank liggen.
Tot en met 2004 is dertig miljoen euro per jaar beschikbaar voor toegepast onderzoek aan hogescholen. Dat geld is bestemd voor kennisuitwisseling tussen de instellingen en het bedrijfsleven.

Bij de invulling van de lectoraten scoort het thema duurzaamheid goed. Of het nu wordt losgelaten op technologie (Inholland Alkmaar), bedrijfsvoering (Stichting Brabantse Hogescholen), energie (Saxion) of leefomgeving (ook Saxion). Hogeschool Zeeland vindt het thema zo belangrijk dat een lectoraat simpelweg de titel ‘Duurzaamheid’ krijgt.
Kennis op zichzelf ligt ook goed in de markt. Daar is management voor nodig, vinden Inholland en Zuyd. Fontys en de HAS Den Bosch roepen samen het Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekontwikkeling in het leven.
Problemen in het gebruik van ruimte inspireerden de Hogeschool van Amsterdam tot het lectoraat Intensief een meervoudig ruimtegebruik. De Hogeschool Zeeland zoekt de uitdaging beneden het maaiveld, getuige het lectoraat Ondergronds ruimtegebrek.

Overigens lijkt de lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW om voor sterkere vertegenwoordiging van bedrijven in de kenniskringen langzaam te vorderen. De HBO-raad houdt nog de boot af. ‘Het gaat om de manier waarop het lectoraat wordt ingevuld, niet om de mensen die erin deelnemen’, aldus woordvoerder Duco Adema van de HBO-raad. De Stichting Kenniskring HBO gaat de hogescholen desondanks schriftelijk manen om het bedrijfsleven niet over te slaan. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?