Terug naar overzicht

Groen licht voor clusterplannen Gamma

De faculteitsmedezeggenschapsraad van Gamma heeft gistermiddag ingestemd met het plan om opleidingen te gaan clusteren. De opleidingshoofden zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen clustermanagers.
De directie wil de nieuwe organisatiestructuur 1 februari invoeren. De opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan het cluster Social Work vormen. Verpleegkunde, Fysiotherapie en de deeltijdopleidingen kaderopleiding Zorg & Welzijn en Maatschappelijke Gezondheidszorg vormen het cluster Health Care.
De deeltijdopleiding Social Work, die sinds anderhalf jaar een cluster vormt met de sociaal agogische deeltijdopleidingen in Den Bosch, behoudt haar huidige positie tot uiterlijk 1 juni 2003. De Gamma-directie hoopt op eenzelfde ‘grensoverschrijdend’ cluster met Den Bosch voor de sociaal agogische voltijdopleidingen. Of dat doorgaat hangt af van het feit of de Raad van Bestuur besluit tot het vormen van schools (lees: clusters) over de grenzen van de hogescholen heen. Bovendien wil Heijne zich houden aan afspraken die gemaakt zijn met Den Bosch bij de start van Social Work deeltijd, en die gelden tot 1 juni 2003.
De deeltijdvariant van Social Work moet uiterlijk 1 juni 2003 onder het cluster Social Work vallen, vindt de faculteitsraad. Ook vindt de raad dat de clustering van de opleiding Personeel & Arbeid (P&A) met de heao-opleiding Management, Economie & Recht geen geld mag kosten. De raad vreest dat de faculteit door het vertrek van P&A met te veel boventallig ondersteunend personeel blijft zitten. Gamma-directeur Gerton Heijne beloofde de raad dat dit niet ten koste zal gaan van het aantal studenten per docent. ‘Dat blijft één docent op 32 studenten. Die toezegging hebben jullie van mij’, aldus Heijne tijdens de raadsvergadering.
Ook zegde Heijne toe met een activiteitenplan te komen waarin precies staat omschreven wat de directie gaat doen om bij te dragen aan een cultuurverandering. Ook vraagt de directie om een ‘substantieel bedrag’ uit het Innovatiefonds van de hogeschool. ‘In het plan staat dat er resultaatverantwoordelijke teams moeten komen, maar die krijg je niet door mensen bij elkaar te zetten. Daar is meer voor nodig’, reageerde Lydia Nuchelmans, lid van de raadscommissie personeel & organisatie.
Vooral Joop de Loof van Fysiotherapie was kritisch. Hij stemde als enige tegen de clusterplannen. ‘Wij hebben een topopleiding en dat willen we graag zo houden. Deze clustering brengt een hoop extra werk met zich mee, terwijl bij ons alle rek er al uit is. Ik heb geen garantie dat deze veranderingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze opleiding.’ (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?