Terug naar overzicht

“Hbo’ers na één jaar voor de klas”

Hbo-studenten krijgen, als het aan minister Van der Hoeven van Onderwijs ligt, de mogelijkheid om na hun afgeronde studie in één jaar hun lesbevoegdheid te halen. Dit schrijft ze in een plan van aanpak om het lerarentekort tegen te gaan, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.
In de notitie doet de minister concrete voorstellen om meer mensen als leraar aan de slag te laten gaan, bijvoorbeeld als zij-instromer. Daar is genoeg belangstelling voor, maar het ontbreekt aan een goede doorstroming. Voor zij-instromers moet er maatwerk komen. Ongeveer 15.000 mensen staan op dit moment ingeschreven als zij-instromer, 3.000 zijn er tot nu toe voorgedragen bij een school en zo’n 1.000 zijn er geplaatst.
Het grootste probleem is het samenbrengen van de regionale vraag en het aanbod. De nood is niet overal even hoog en vaak is een zij-instromer niet bereid voor een baan te verhuizen.
De begeleiding van zij-instromers wordt verbeterd door oudere leerkrachten te laten optreden als coach. Deze gaat beginnende bevoegde leraren, leraren in opleiding (lio’s) en zij-instromers begeleiden. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?