Terug naar overzicht

Instroom Hogeschool Brabant 13,7 procent lager

De Hogeschool Brabant heeft voor het lopende studiejaar 13,7 procent minder nieuwe studenten ingeschreven dan het vorig jaar. Dat is de grootste daling ooit. De rapportage van de studentenadministratie, die deze week uitkwam, geeft de stand van zaken per de jaarlijkse teldatum 1 oktober weer.

Het sterkst is de terugval in het deeltijdonderwijs. In oktober werd al bekend dat daar 500 minder nieuwe inschrijvingen hadden plaatsgevonden. Belangrijkste oorzaak: de maatregelen die volgden op het gesjoemel met inschrijvingen in het hbo, beter bekend als de ‘hbo-fraude’. Hoewel de Hogeschool Brabant ontkent gefraudeerd te hebben, is toegegeven dat sommige inschrijvingspraktijken bij nader inzien niet door de beugel konden. Met betrekking tot andere constructies zegt de Raad van Bestuur in onzekerheid te verkeren of ze volgens de nieuwste inzichten van de staatssecretaris nog wel toelaatbaar zijn. Het schrappen van dat soort inschrijvingen veroorzaakt de scherpe daling.
Maar ook bij de voltijdopleidingen heeft de affaire effect. Het duidelijkst is dat zichtbaar in de categorie ‘ínstroom hoofdfase’. In het voltijdonderwijs zijn daar dit jaar 40 procent minder nieuwe studenten binnengekomen, in het deeltijdonderwijs zelfs 52 procent. Het gaat hierbij veelal om studenten die dankzij vrijstellingen meteen in een tweede, derde of vierde jaar kunnen beginnen. Veel omstreden inschrijvingspraktijken waren gebaseerd op gegoochel met vrijstellingen.
De reguliere instroom biedt ook al geen soelaas. Want in afwijking van de landelijke groeicijfers loopt de belangstelling van scholieren voor een studie aan de Hogeschool Brabant eveneens terug. Vooral de Faculteit Gamma en de Faculteit Techniek & Natuur boeken aanzienlijke verliezen. Het is dankzij de groei bij de HEAO en de start van de nieuwe informatica-opleiding ‘Communicatie & Multimedia Design’, dat de krimp in de reguliere instroom beperkt blijft tot -0,5 procent.

Het effect op het totaal aantal ingeschreven studenten wordt versterkt door de groeiende uitstroom. Ook hier gaat het deeltijdonderwijs aan kop: 52 procent van de ingeschreven deeltijders is het afgelopen jaar met of zonder diploma van de Hogeschool Brabant vertrokken. Dat zijn 11 procent meer vertrekkers dan vorig jaar.

Per saldo is het aantal ingeschreven studenten voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met 6,3 procent van 12.922 tot 12.114. (FG)

(bijgewerkt 17 december 2002)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?