Terug naar overzicht

Kamer eens over compensatie bezuiniging hoger onderwijs

De kans dat de bezuiniging van 36 miljoen euro op het hoger onderwijs in 2003 doorgaat, is flink gedaald. Een Kamermeerderheid is het eindelijk eens over de manier waarop universiteiten en hogescholen kunnen worden gespaard.
CDA en PvdA hebben een motie ingediend om meevallers uit de studiefinanciering en niet gebruikt geld uit kennisinfrastructuurfonds ICES/KIS-2 naar het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te sluizen.
De Tweede Kamer wilde de bezuinigingen voor volgend jaar al eerder ongedaan maken. Toch dreigde het hoger onderwijs met lege handen te komen staan, omdat de volksvertegenwoordiging het oneens bleef over de manier waarop. D66 en CDA wilden elk op hun eigen manier een greep doen in ICES/KIS-2, de VVD had het voorzien op de reserves van de publieke omroep. Gebruik van de meevaller uit de studiefinanciering is weer een nieuw element in de discussie.
CDA-minister Maria van der Hoeven geeft tot nu toe geen krimp. De huidige ICES/KIS-2 regeling, voor investeringen in de kenniseconomie, loopt nog. ‘Daardoor is het onduidelijk of er geld overblijft’, aldus een woordvoerder. De meevaller van de studiefinanciering wil het ministerie inzetten voor de inflatiecorrectie op de eigen overheadkosten.
Dat laatste verbaast PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer: ‘Dit geld kan nog helemaal geen bestemming hebben gekregen. Meevallers krijgen hun bestemming pas in de voorjaarsnota. Daarom hebben we de motie op dit moment ingediend.’
De inflatiecorrectie werd op de begroting niet geheel gedekt. OC&W moest ‘in het kader van de bezuinigingen’ een deel van het geld op de eigen begroting vinden. Zo kwam er dus via de achterdeur een extra bezuiniging de begroting in, die alleen kon worden betaald uit meevallers.
Het ministerie stelt daarom dat de meevaller al in de afgelopen najaarsbegroting een bestemming heeft gekregen en dat daar weinig aan kan worden veranderd. In de begroting van OC&W is de meevaller inderdaad terug te vinden, ‘maar waar het geld naartoe gaat, hebben we niet kunnen lezen’, aldus Cisca Joldersma van het CDA.
‘Er lijkt bij Van der Hoeven wel sprake van onwil’, zegt Hamer. ‘Maar ik kan me toch niet voorstellen dat de minister deze motie naast zich neerlegt, als er zo’n grote meerderheid is. Dit bedrag is altijd ergens op de begroting te vinden.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?