Terug naar overzicht

Milieutechnologie mogelijk naar de HAS

De Raad van Bestuur overweegt om de opleiding Milieutechnologie Plus, een samenwerkingsverband van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de HAS Den Bosch, volledig bij de HAS Den Bosch onder te brengen. Dit heeft Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, desgevraagd bevestigd.

De overwegingen om Milieutechnologie over te doen zijn de tegenvallende aantallen studenten (‘De HAS heeft meer van dit soort kleinere opleidingen’) en de aanwezigheid van faciliteiten zoals een nieuw laboratorium bij de HAS Den Bosch. ‘De studenten zitten nu al vrijwel altijd op de HAS’, zegt Van Kalmthout.
Hij zal dit in de volgende vergadering van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) meedelen. De HMR heeft in een brief aan het bestuur gemeld dat zij in de wandelgangen het gerucht heeft gehoord dat Milieutechnologie in zijn geheel naar de HAS Den Bosch wordt overgeheveld en wil weten of dit klopt. De Raad van Bestuur zal begin volgend kalenderjaar een definitief besluit nemen.
Jan Reinhard, coördinator van Milieutechnologie, vindt dat er ‘iets voor te zeggen is’ voor volledige onderbrenging bij de HAS Den Bosch. De twee hogescholen startten in 1992 aparte opleidingen Milieutechnologie. In ’98 werden zij samengevoegd omdat twee opleidingen in één stad niet zouden overleven.
De opleiding houdt zich behalve met techniek vooral bezig met het duurzaam inrichten van de samenleving en dat sluit goed aan bij het profiel van de HAS Den Bosch, zegt Reinhard. ‘Maar als de opleiding wordt overgedragen, moeten we van de faciliteiten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch gebruik kunnen blijven maken.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?